Benvidos e benvidas ao blogue de Agabel.
Comunicación enviada a José Luis Mira, Director Xeral de Educación, F.P. e I.E.
Estimado Director Xeral:

O pasado 9 de setembro dous membros de AGABEL (Asociación Galega polas Bibliotecas Escolares e a Lectura) mantivemos con vostede unha entrevista na que lle manifestáramos a nosa preocupación polos borradores que íamos coñecendo dos regulamentos orgánicos de centros.
Agora vemos con preocupación que no DOG do pasado 19 de xaneiro publicouse o
Decreto 223/2010, do 30 de decembro, polo que se establece o Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza. En canto afecta ás bibliotecas destes centros educativos non houbo ningunha modificación entre o borrador e o decreto, motivo polo cal maniféstolle, en nome de AGABEL, en primeiro lugar a miña decepción, na medida que coñecendo a opinión da Asociación que presido non se fixo caso a ningunha das súas propostas, e ,en segundo lugar, a grave preocupación polos regulamentos orgánicos de centros que aínda restan por ser aprobados ante o temor que se aproben tal e como figuraban nos borradores.
Quixera, igualmente, lembralle que na entrevista do 9 de setembro quedáramos citados para nun prazo dun mes volver a ter algún contacto, motivo polo cal reitérolle, como xa fixera previamente por liña telefónica, a petición de manter con vostede algún tipo de comunicación (en persoa ou telefonicamente).

Sen outro particular, reciba un cordial saúdo.
27 de xaneiro de 2011


ACREDITO que estas são as 10 RAZÕES que colocam as BIBLIOTECAS ESCOLARES na LINHA da FRENTE:

* são INDISPENSÁVEIS para DESENVOLVER o ESPÍRITO CRÍTICO na SI
* tornam as ESCOLAS MELHORES
* contribuem para o SUCESSO ESCOLAR
* aumentam a CULTURA dos ALUNOS
* tornam os ALUNOS mais COMPETENTES em LITERACIAS várias
* promovem a LEITURA
* são espaços de INOVAÇÃO
* colocam as NOVAS TECNOLOGIAS ao ALCANCE de TODOS
* estão na LINHA da FRENTE na DIFUSÃO de INFORMAÇÃO
* fomentam PARCERIAS, REDES e TRABALHO ARTICULADO DENTRO e FORA da ESCOLA

Sabemos que as medidas governativas, na área das educação, vão agravar, significativamente, as condições de funcionamento das escolas e, em especial, vão tornar o trabalho dos professores bibliotecários bastante difícil e esta circusntância tem que ser enfrentada com a determinação de não penalizar (ainda mais) os alunos (já com situações familiares complicadas), mobilizando-se o capital de recursos e conhecimentos acumulados para garantir os 10 princípios atrás enunciados.

Copiado de Bibliotecar.

;;
Agabel - Designer: Douglas Bowman | Dimodifikasi oleh Abdul Munir Original Posting Rounders 3 Column