Benvidos e benvidas ao blogue de Agabel.
Asemblea Anual Ordinaria

O vindeiro sábado, 6 de xuño, ás 10,45 horas en primeira convocatoria e 11,00 horas en segunda, celebrarase a Asemblea Anual Ordinaria da Asociación Galega polas Bibliotecas Escolares e a Lectura, no Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela) coa seguinte

ORDE DO DÍA

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
2.- Informe do estado de contas polo señor tesoreiro.
3.- Informe de acctividades desenvolvidas.
4.- Liñas de actuación e traballos.
5.- Rogos e preguntas.

Antonio Martínez García
Presidente

Solicitude de entrevistas

No día de hoxe foron solicitadas entrevistas co Señor Conselleiro de Educación e co señor Director Xeral de Centros e Recursos Humanos para avaliar a situación actual das bibliotecas escolares e a lectura nos centros educativos, coñecer as súas futuras actuacións e presentar as nosas demandas.

;;
Agabel - Designer: Douglas Bowman | Dimodifikasi oleh Abdul Munir Original Posting Rounders 3 Column