Benvidos e benvidas ao blogue de Agabel.
Entrevista na Consellería

O pasado xoves, 18 de xuño, a Vicepresidenta da Asociación Galega polas Bibliotecas Escolares e a Lectura (AGABEL), Loly Lago e o Presidente, Antonio Martínez, fumos recibidos polo novo Director Xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal Rodríguez. A entrevista, que fora solicitada pola asociación semanas atrás, desenvolveuse nun ton cordial e de proximidade, debido, probablemente, a que o novo Director Xeral procede da dirección dun centro e que polo tanto coñece a realidade (posibilidades e problemas) das Bibliotecas Escolares.

Durante a hora que durou a entrevista abordamos unha serie de temas que, dun xeito moi resumido, foron:
-Necesidade dunha Orde que regule o modelo da Biblioteca escolar.
-Modificación dos Regulamentos Orgánicos de Centros para que a persoa responsable da Biblioteca conte coa dedicación horaria suficiente e se cree o Departamento da Biblioteca Escolar.
-Garantir a extensión e a continuidade do PLAMBE.
-Adquisición de mobiliario específico de bibliotecas.
-Modificar as superficies mínimas para as bibliotecas recollidas nos decretos de superficies dos centros.
-Recoñecemento administrativo do traballo desenvolvido nas Bibliotecas Escolares.
-Extensión das Asesorías de Bibliotecas Escolares a todos os CFR.
-Aumento de persoal e da súa capacidade de decisión da Asesoría de Bibliotecas escolares da Subdirección Xeral de Centros.

Ningunha das cuestións formuladas pareceulle carente de sentido ao Director Xeral.
Concretamos unha nova entrevista para novembro para estudar como evolucionan os temas formulados.

Guía para bibliotecas escolares, manual coordinado polos profesores da Universidade da Coruña, Pedro López Gómez e José Carlos Santos Paz, e publicado conxuntamente pola Universidade da Coruña e a Consellería de Traballo-Fondo Social Europeo, neste ano 2009.

O acto terá lugar no Salón de Graos. Facultade de Humanidades. R/ Doutor Cabrera s/n. Ferrol, o xoves, 18 de xuño de 2009 ás 19horas.

Intervirán: Fernando González, Director do Servizo de Publicacións da UDC, Pedro López, Co-director do Máster de Bibliotecas Escolares da UDC, Antonio Martínez, Presidente de AGABEL, a profesora da UDC Carmen Pérez Pais, e a profesora de ensino secundario Mª Dores Lago Iglesias, colaboradoras, entre outros autores, do manual.

Este libro inclúe os resumos das principais achegas realizadas polos profesores do I Master en Bibliotecas Escolares da Facultade de Humanidades da Universidade da Coruña (2007-2008). Cobren os principais temas que se refiren ao universo da biblioteca escolar nos seus distintos niveis. Aspectos conceptuais, políticos e legais; cuestións teóricas e prácticas sobre a organización e instalación dos materiais, con especial referencia aos libros e documentos audiovisuais e electrónicos de carácter infantil e xuvenil; o proceso técnico dos materiais, a obtención e uso máis adecuado da información; os servizos que se poden prestar aos usuarios, e a formación deses usuarios para que utilicen e rendibilicen os materiais e as informacións á súa disposición; e a dinamización da biblioteca, concibida como un instrumento transversal da educación e a formación da comunidade escolar.

Guía para bibliotecas escolares

Deixamos constancia da aparición dun novo recurso. Varios dos autores/as son membros da asociación.Pedro López Gómez e José Carlos Santos Paz (eds.). Guía para biblioteca escolares. A Coruña, Universidade da Coruña, 2009.

Autores e títulos dos capítulos:

Guillermo Castán. “Concepto, objetivos y funciones de la biblioteca escolar”.
Isabel Blanco e Antonio Martínez. “Instalaciones, equipos y mobiliario de la biblioteca escolar”
Cristina Ameijeiras. “Criterios y recursos para la formación de una colección de una biblioteca escolar”.
Isabel Pemán. “O proceso técnico”.
Carmen Pérez. “Fuentes de información: claves para una primera aproximación”.
Concha Varela e Rocío Ameneiros. “Servicios bibliotecarios”.
Carmen Loriga. Formación de usuarios na biblioteca escolar”.
Aurora Cuevas. “Alfabetización en información”.
Elena pernas. Animación a la lectura y promoción lectora”.
Elena Alfada. ”Literatura infantil y juvenil: tendencias, personajes y colecciones”.
Luisa Mora. “Libros documentales y de información para niños y jóvenes. El uso de otro documentos (informativos) en la biblioteca escolar del siglo XXI...”.
Loly lago. “Las Bibliotecas Escolares en la Sociedad de la Información”.
Antonio Martínez. “Proxecto de biblioteca escolar”.

A socia Cristina Ameijeiras envíainos a seguinte información para a súa difusión.


"Huesca acoge un postgrado especializado en lectura

Ayer se presentó el Postgrado en Lectura, Libros y Lectores Infantiles y Juveniles, un nuevo título propio de la Universidad de Zaragoza dirigido a profesionales del sector del libro y la cultura, educadores y titulados universitarios, durante la celebración de la Feria del Libro de Huesca. Este título, uno de los pioneros de la universidad española, responde a la necesidad de formación que genera la eclosión del libro infantil y juvenil, una de las áreas más sólidas en el mercado editorial. El postgrado tendrá carácter semipresencial y prácticas externas en empresas y centros colaboradores"
Vía Mastermas.

;;
Agabel - Designer: Douglas Bowman | Dimodifikasi oleh Abdul Munir Original Posting Rounders 3 Column