Benvidos e benvidas ao blogue de Agabel.
Este vídeo foi rodado en centros do Plan de mellora de bibliotecas escolares de diferentes recunchos de Galicia, e presentouse no Congreso Bibliotecas Escolares en Tránsito, celebrado en Compostela os días 10, 11 e 12 de novembro, organizado pola Consellería de Educación en colaboración co Ministerio de Educación.
As imaxes exemplifican a distribución de espazos nas novas bibliotecas, e algunhas das actividades que o alumnado realiza nelas día tras día. 

Texto e vídeo vía Bibliotecas escolares de Galicia.

MANIFESTO CONXUNTO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE GALICIA

Ante a previsible retirada de formadores específicos no ámbito das bibliotecas escolares no Servizo de Formación do Profesorado, no Centro Autonómico de Formación e Innovación e nos centros de formación e recursos dependentes da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, segundo o borrador da orde que convocará concurso público de méritos para cubrir postos de persoas directoras e asesoras nestes centros queremos manifestar o seguinte:


A insoportable levedade das bibliotecas escolares galegas
Hai proxectos que nacen marcados pola vulnerabilidade e a razón desta circunstancia non ten nada que ver coa falta de rigor ou a pouca entrega das persoas que os poñen en marcha. Máis ben ten que ver co feito de que nacen destinados a nadar contra corrente. Con todo, esa é a principal razón da súa existencia: xorden porque responden a unha necesidade non satisfeita pero compartida por un número crecente de persoas que senten que é posible compartir e facer viable o proxecto xuntos. Así naceu o movemento que cristalizou na iniciativa que todos coñecemos como PLAMBE. De xeito que dende hai algúns anos, esa iniciativa levou o mellor da creatividade e o esforzo de moitos docentes que xenerosamente regalaron o seu tempo e a súa capacidade de formar equipos e ilusionar a outros docentes en centros e centros de toda a nosa comunidade. Xuntos aprendemos a ser rigorosos e esixentes nos nosos proxectos, a crear espazos de aprendizaxe colaborativo, de cambios de estratexia, de achegamento ás novas tecnoloxías, de racionalización na xestión da información. Que ninguén se equivoque: os responsables das bibliotecas escolares non son seres evanescentes perdidos en vanas quimeras que tentan “roubar” horas a materias “importantes” para que o alumnado esmoreza entre mundos de ficción. Nada máis lonxe da realidade. Nun centro onde hai un equipo que xestiona a biblioteca de forma eficaz nótase. Os fondos adquírense con criterio, establécense acordos para xestionar a información, créanse espazos de colaboración e docencia compartida. Non é doado porque a maquinaria educativa ten unhas inercias difíciles de combater. A pesar de todo, estes docentes fórmanse e exercen a súa dura misión en horas non retribuídas, roubadas ás súas familias, ao descanso, ao lecer. Fomos coordinados con rigor e seriedade pola Asesoría de Bibliotecas Escolares pero sempre nos faltou o marco legal axeitado. A nosa misión é dura porque queda moito por definir. Na nosa inxenuidade e boa fe esperabamos conseguir progresivamente tempos e formación para seguir mellorando na nosa función se demostrabamos que eramos rigorosos e eficaces. Os nosos méritos como colectivo son dabondo coñecidos polos nosos gobernantes e acreditados por diferentes administracións e ámbitos a nivel estatal. Os numerosos e constantes premios anuais de boas prácticas concedidos polo Ministerio de Educación y Ciencia non caeron do ceo. Durante todos estes anos a formación recibida foi fundamental para levar a cabo actuacións rigorosas e enfocadas na dirección correcta.


Sabemos das cuantiosas axudas que a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, destina a outros proxectos, dos incentivos para a elaboración de contidos dixitais por parte das empresas editoriais, entre outras iniciativas. Non sería tamén interesante fomentar a produción de materiais propios e promover desde cada centro a estandarización de procedementos que axuden a xestionar a información entre o noso alumnado sen confiar todo a eses materiais externos que proceden da industria editorial, por valiosos que poidan ser? Por que non seguir aproveitando a experiencia e valía dos equipos das bibliotecas escolares nestes cometidos?. O noso empeño sempre foi crear nos centros pequenos focos que tentan estender esas boas prácticas de innovación e excelencia. Non entendemos este novo e repentino xiro na política de formación desta Dirección Xeral. Non nos parece xusto posto que, podemos dicir honestamente que, pola nosa banda, cumprimos con fartura. Ao desmantelar as estruturas que nos sosteñen o deterioro será proporcional ao entusiasmo e o esforzo investidos: inmenso e imparable. Algúns lembramos como o noso Conselleiro lanzou un bico ao aire ao despedirse dos asistentes aos últimos encontros despois dunhas entusiastas palabras de eloxio polos éxitos logrados polas bibliotecas escolares galegas a nivel estatal. Onde quedou ese entusiamo? Que interpretación debemos facer? O noso país pode permitirse tirar pola borda todo este traballo? E nós?. En que situación quedaremos agora diante das nosas comunidades educativas se despois de tanta insistencia é a propria Consellería a que nos invisibiliza?.

O seguinte texto foi enviado ao Conselleiro, ao Director Xeral de Centros e ao Director Xeral de Educación ante a supresión das asesorías de Bibliotecas Escolares nos distintos ámbito da formación do profesorado:

Coñecido por vía sindical o borrador da orde para cubrir postos de asesores/as de formación do profesorado, a Asociación Galega polas Bibliotecas Escolares e a Lectura (AGABEL) quérelle manifestar o seguinte:


1º Desde hai once anos, a situación das Bibliotecas Escolares galegas foi, paseniñamente, mellorando. Doues exemplos poden ser a creación da Asesoría nos servizos centrais ou o desenvolvemento do Plan de Mellora.


2º Hai un recoñecemento no Estado á situación actual das Bibliotecas Escolares de Galicia tal e como demostra a cantidade dos premios do Ministerio recoñecendo as boas prácticas que se desenvolven nelas e das que a Consellería presume na súa páxina web.


3º Como vostede ben coñece son aínda moitas as nosas reivindicacións para acadar que as Bibliotecas Escolares ofrezan un servizo de calidade nos nosos centros educativos.


4º Desde que o actual equipo da Consellería está exercendo as súas competencias, o número de asesorías de Bibliotecas Escolares nos distintos Centros de Formación vai diminuíndo.


5º Non hai ningún outro ámbito da docencia que demande tanta formación como as Bibliotecas Escolares, como vostede ben puido comprobar nos distintos Encontros ou Xornadas ás que xa tivo a oportunidade de asistir.


6º Con este borrador dáse o primeiro gran paso atrás nas Bibliotecas Escolares desde que o conselleiro Celso Currás nos recibira por primeira vez hai xa máis de dez anos.


7º Consideramos un verdadeiro ataque frontal ás Bibliotecas Escolares a ausencia de asesorías específicas neste ámbito no citado borrador. Sen formación non pode haber melloría. Sen formación, sen asesores/as específicos, non se pode garantir ningún avance na calidade do servizo que prestamos.

Urxímoslle a que faga todo o posible para incluír tanto no Servizo de Formación do Profesorado, no Centro Autonómico de Formación e Innovación, como en todos os Centros de Formación e Recursos, unha praza de Bibliotecas Escolares.

É este o recoñecemento que se da ás bibliotecas escolares para que sexa un dos factores que favorezan a calidade do ensino que menciona a LOE no seu artigo 2.2?
Por último, nos preguntamos onde quedaron o espazo e a consideración que o Conselleiro de Educación daba ás bibliotecas hai algo mais dun ano na súa comparecencia no Parlamento de Galicia para explicar a situación actual das Bibliotecas Escolares e a presentación do plan LIA (Lectura, Información e Aprendizaxe).

En setembro de 2010 mantiveramos unha primeira xuntanza co actual Director Xeral de Educación a pesar de que as bibliotecas escolares dependen organicamente da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. Naquela reunión quedárase en volver a manter, nun breve prazo, outra posto que o Director Xeral comprometérase a darnos nova información. Habida conta que esa nova información non se produciu no tempo comprometido e que se publicou un novo Regulamento Orgánico dos conservatorios de música e danza (Decreto 223/2010, do 30 de decembro) onde a situación das bibliotecas afectadas non fora mellorada con respecto ao borrador, decidimos solicitar outra entrevista o de xaneiro.

O pasado 18 de maio, tras un aprazamento non imputable á Consellería, o Presidente de AGABEL e unha socia, estivemos charlando durante unha media hora co Director Xeral. Coma na xuntanza anterior, a reunión desenvolveuse nun ambiente cordial e sincero. Foi máis breve e rápida ca anterior.

Repasamos as nosas reivindicacións como colectivo (coñéceas perfectamente) e afondamos en temas de actualidade:
-Situación dos Regulamentos Orgánicos de Centros: xa foron publicados dous decretos: no primeiro a biblioteca practicamente non existe (o xa citado Decreto 223/2010, do 30 de decembro ) e no segundo (DECRETO 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional) aparece dun xeito mellor que no borrador mais sen garantir a formación do seu responsable e sen garantir un tempo mínimo de dedicación. Sobre os regulamentos de Infantil, Primaria e Secundaria comentounos que se está a espera da aprobación da Lei de Convivencia para desenvolvela (non obtivemos ningún compromiso)

-Tamén nos comenta que no desenvolvemento dos anunciados Contratos-programas haberá un apartado específico para a lectura.

-Sobre as asesorías de bibliotecas escolares nos CFR, contounos que axiña será publicada a normativa que desenvolverá o novo decreto de formación (DECRETO 74/2011, do 14 de abril). Ante a nosa insistencia, volverá estudar a posible presenza dunha asesoría no novo centro de formación Centro Autonómico de Formación e Innovación xa que ata ese día tal asesoría especifica de bibliotecas escolares non estaba contemplada.

-Sobre introducir mobiliario axeitado para bibliotecas escolares no catálogo de equipamento da Consellería, pediunos que lle remitíramos algún estudo técnico ao respecto e que tramitaríao á Secretaría Xeral da Consellería.

A valoración persoal desta xuntanza farémola na vindeira asemblea da asociación.

Desde o blog Afonsa le e conta da biblioteca do IES Fontem Albei da Fonsagrada, chéganos este impresionante vídeo. Parabéns.


Comunicación enviada a José Luis Mira, Director Xeral de Educación, F.P. e I.E.
Estimado Director Xeral:

O pasado 9 de setembro dous membros de AGABEL (Asociación Galega polas Bibliotecas Escolares e a Lectura) mantivemos con vostede unha entrevista na que lle manifestáramos a nosa preocupación polos borradores que íamos coñecendo dos regulamentos orgánicos de centros.
Agora vemos con preocupación que no DOG do pasado 19 de xaneiro publicouse o
Decreto 223/2010, do 30 de decembro, polo que se establece o Regulamento orgánico dos conservatorios elementais e profesionais de música e de danza. En canto afecta ás bibliotecas destes centros educativos non houbo ningunha modificación entre o borrador e o decreto, motivo polo cal maniféstolle, en nome de AGABEL, en primeiro lugar a miña decepción, na medida que coñecendo a opinión da Asociación que presido non se fixo caso a ningunha das súas propostas, e ,en segundo lugar, a grave preocupación polos regulamentos orgánicos de centros que aínda restan por ser aprobados ante o temor que se aproben tal e como figuraban nos borradores.
Quixera, igualmente, lembralle que na entrevista do 9 de setembro quedáramos citados para nun prazo dun mes volver a ter algún contacto, motivo polo cal reitérolle, como xa fixera previamente por liña telefónica, a petición de manter con vostede algún tipo de comunicación (en persoa ou telefonicamente).

Sen outro particular, reciba un cordial saúdo.
27 de xaneiro de 2011


ACREDITO que estas são as 10 RAZÕES que colocam as BIBLIOTECAS ESCOLARES na LINHA da FRENTE:

* são INDISPENSÁVEIS para DESENVOLVER o ESPÍRITO CRÍTICO na SI
* tornam as ESCOLAS MELHORES
* contribuem para o SUCESSO ESCOLAR
* aumentam a CULTURA dos ALUNOS
* tornam os ALUNOS mais COMPETENTES em LITERACIAS várias
* promovem a LEITURA
* são espaços de INOVAÇÃO
* colocam as NOVAS TECNOLOGIAS ao ALCANCE de TODOS
* estão na LINHA da FRENTE na DIFUSÃO de INFORMAÇÃO
* fomentam PARCERIAS, REDES e TRABALHO ARTICULADO DENTRO e FORA da ESCOLA

Sabemos que as medidas governativas, na área das educação, vão agravar, significativamente, as condições de funcionamento das escolas e, em especial, vão tornar o trabalho dos professores bibliotecários bastante difícil e esta circusntância tem que ser enfrentada com a determinação de não penalizar (ainda mais) os alunos (já com situações familiares complicadas), mobilizando-se o capital de recursos e conhecimentos acumulados para garantir os 10 princípios atrás enunciados.

Copiado de Bibliotecar.

;;
Agabel - Designer: Douglas Bowman | Dimodifikasi oleh Abdul Munir Original Posting Rounders 3 Column