Benvidos e benvidas ao blogue de Agabel.
ROCs: novas esperanzadoras

Nas xuntanzas dos pasado 2 e 3 xuño da Mesa Sectorial discutíronse os borradores dos Regulamentos Orgánicos de Centros Integrados de F.P e das Escolares de Artes e Superiores de Deseño. A CIG tivo a ben levar a dita xuntanza as nosas propostas e cunha esperanzadora receptividade pola Dirección Xeral.

Ista é a información proporcionada pola CIG:"ALEGACIÓNS DA CIG ENSINO AO PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE ESTABLECE O REGULAMENTO ORGÁNICO DOS CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Capítulo IV. Órganos de coordinación:
Biblioteca:
Para nós desde logo unha cuestión central que haxa unha persoa responsábel de biblioteca con redución horaria, redución que haberá que establecer en función do número de usuarios da biblioteca (fundamentalmente profesorado e alumnado).
-Dentro dos ROCs debe contemplarse un plan de biblioteca que fixará obxectivos curriculares, un plan de fomento de lectura e un plan de apoio á aprendizaxe, que deberán ser incluídos no (Proxecto Educativo do Centro) Plan e na memoria anual do centro.
-Debe crearse o departamento de Biblioteca (capítulo IV órganos de coordinación) con dotación orzamentaria propia, como calquera outro departamento didáctico, (debería ser un 10% do orzamento total do centro). Deberán contar cun fondo documental adecuado e actualizado así como con instalacións e equipamentos apropiados as súas funcións, que aseguren o libre acceso aos fondos por parte dos/as usuarios/as.

A biblioteca deberá contar con fondos bibliográficos, fonográficos, videográficos e material didáctico en galego aplicábel a diferentes áreas.
-O departamento de biblioteca contará cun equipo constituído por profesorado dos diferentes departamentos.
-Crearase a figura do responsábel de biblioteca, que deberá ter unha redución horaria axeitada, como a que se propón para as xefaturas de departamento, de entre 3 e 6 horas.
-Contemplarase o funcionamento en rede das bibliotecas escolares, a nivel municipal, comarcal e nacional
A Consellaría responde que teñen que van incluír a coordinación da biblioteca coas funcións que lle correspondan. O resto das propostas recolleranas soamente se o consideran necesario".

Información sobre o ROC dos Centros Integrados de FP.
Información sobre o ROC da Escolas de Artes e Superiores de Deseño.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Agabel - Designer: Douglas Bowman | Dimodifikasi oleh Abdul Munir Original Posting Rounders 3 Column