Benvidos e benvidas ao blogue de Agabel.
As Bibliotecas Escolares nos Programas Electorais

Os tres partidos que actualmente teñen representación no Parlamento de Galicia, manifestan o seguinte sobre as Bibliotecas escolares nos seus programas:

BNG

V.1.7.10. Bibliotecas escolares
O goberno do BNG comprométese a pór en marcha unha rede de apoio ás bibliotecas escolares co fin de mellorar a súa xestión, instalacións e materiais co que contan, e implementar políticas efectivas de mello­ra das habilidades lectoras do alumnado. Así mesmo, darase a formación necesaria ao profesorado coa correspondente redución horaria para asumir a responsabilidade deste servizo educativo.
As bibliotecas escolares contarán cun fondo documental adecuado e actualizado, instalacións e equipamen­tos apropiados. Así mesmo, permanentemente, dotaranse economicamente as bibliotecas escolares para a súa actualización.

PPdeG
-Afírmase que a mala xestión impedíu mellorar no Plan de Mellora de Bibliotecas escolares (p.3)
-Impulsaremos a apertura das bibliotecas escolares fora do horario lectivo, especialmente nas localidades e barrios onde non exista biblioteca municipal.
(p.9)

PSdG-PSOE
Impulsaremos a apertura das bibliotecas escolares a toda a cidadanía (p. 91)

0 comentarios:

Publicar un comentario

Agabel - Designer: Douglas Bowman | Dimodifikasi oleh Abdul Munir Original Posting Rounders 3 Column