Benvidos e benvidas ao blogue de Agabel.
La biblioteca, espacio de cultura y participación

José Antonio Gómez Hernández e Pedro Quílez Simón (Coordinadores). La biblioteca, espacio de cultura y participación. Murcia, ANABAD-Consejería de Cultura de Murcia, 2008.

Este libro trata sobre o papel das bibliotecas públicas como espazo de promoción da cultura, a participación e a inclusión social e dixital. As bibliotecas organizan miles de actividades culturais cada ano, polo que hai que preguntarse polos seus fins, por como se interrelacionan co resto da inxente oferta cultural, informativa ou de ocio que hai dispoñible, cómo responden ou non ás necesidades sociais, cara onde van as bibliotecas na súa faciana de xestoras culturais, ou como afecta o contexto dixital e as redes de cultura, información, ocio e relacións á planificación cultural das nosas bibliotecas.
Texto da contraportada.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Agabel - Designer: Douglas Bowman | Dimodifikasi oleh Abdul Munir Original Posting Rounders 3 Column